Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

In verband met nieuwe, strenge privacy-wetgeving (AVG) mag er voor het uitwisselen van gegevens alleen nog maar beveiligde e-mail (Zorgmail) gebruikt worden.

Het is daarom vanaf heden niet meer mogelijk om via de website herhaalmedicatie aan te vragen. Wij verzoeken u om te bellen met onze receptenlijn via 010 – 4342150 sneltoets 2. Wanneer u voor 10:30 uur herhaalmedicatie doorgeeft, kunt u de medicatie na 48 uur afhalen in uw eigen apotheek. 

Het spijt ons dat we onze service op dit punt moeten beperken.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Indien u al een huisarts in (regio) Vlaardingen heeft, kunt u niet overstappen naar ons.

Patiënten die van buitenaf in Vlaardingen zijn komen wonen en hier nog geen huisarts hebben, kunnen het inschrijfformulier downloaden en deze inleveren bij de assistente op de praktijk. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. U wordt dan ingeschreven op de wachtlijst. (Wachttijd ongeveer 1 jaar.)

Uw inschrijving wordt pas definitief wanneer de assistente dit telefonisch aan u bevestigd heeft.

Inschrijfformulier

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Huisartsenpraktijk Elshout en De Vos

In geval van levensbedreigende situaties bel 112, als elke seconde telt

Buiten werktijden kunt u voor dringende medische zaken die niet kunnen wachten tot de praktijk weer open is contact opnemen met de huisartspost Schievliet. http://www.hapschievliet.nl

 


Artsen in opleiding - Er is regelmatig een student in opleiding tot arts bij ons aanwezig. Zie onder 'handig om te weten' voor verdere informatie.

 

Receptenband - Via onze receptenband kunt u uw medicatie bestellen. Let op: dit is enkel voor chronische medicatie die u gedurende het hele jaar gebruikt en waar u elke 1-3 maanden een nieuw recept van nodig heeft. Voor overige medicatieverzoeken dient u eerst contact op te nemen met de assistente.

Indien uw receptverzoek niet automatisch wordt gehonoreerd proberen wij u altijd even te bellen om dit door te geven, echter soms schiet dit erbij (bv ivm drukte) en hoort u dit pas wanneer u bij de apotheek staat. In dat geval verzoeken wij u om zelf even contact op te nemen met de assistente voor nadere uitleg.

 

Verwijzing ivm bril/gehoorapparaat - Een optometrist en audicien zijn sinds januari 2023 bevoegd om zelf te verwijzen naar een oogarts dan wel kno-arts indien zij dit nodig achten. Een verwijzing via de huisarts is dus niet meer nodig.

Zie ook: https://verwijsafspraken.nl/#/verwijzing/ziekenhuiszorg

 

 

Openingstijden

Handig om te weten

Bereikbaarheid

De praktijk is dagelijks bereikbaar voor spoedgevallen van 8.00 tot 17.00 uur op 010 434 21 50 (sneltoets 1).

Afspraak maken: 8.00-10.30

Uitslag opvragen:11.15-12.30

Overige vragen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:   15.00-16.00  

Vrijdagmiddag is de praktijk alleen voor spoed en dringende zaken bereikbaar. 

Niet afzeggen afspraak kost u geld!

Kom op tijd voor uw afspraak en zeg afspraken van tevoren af als u verhinderd bent. Indien u zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt kan u het ‘wegblijftarief’ in rekening worden gebracht. Dit varieert van € 30,- voor een normaal consult tot € 60,- voor een bijzonder consult (ingrepen, longfunctietesten, etc.). Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekering.

 

Bloed prikken in de praktijk

Op afspraak kunt u terecht op de praktijk voor bloed prikken. Neem hiervoor contact op met onze assistente U kunt plaatsnemen in onze wachtkamer; u wordt binnengeroepen. Let op: kosten voor bloed prikken gaan altijd van uw eigen risico af.

 

Artsen in opleiding

Onze praktijk is een zogenaamde opleidingspraktijk. Dit houdt in dat er regelmatig een student in opleiding tot arts bij ons aanwezig is. Zij werken onder supervisie van de huisarts maar zien vaak zelfstandig patiënten. Indien u dit wenst, komt de huisarts nog even langs aan het eind van het consult.

Vakantie & Waarneming

Het kan zijn dat de huisarts afwezig is in verband met een nascholing, een vrije (mid)dag, vakantie of wegens ziekte. Ons streven is om de spreekuren zoveel mogelijk doorgang te laten vinden door een waarnemend huisarts, zodat er geen lange wachttijden ontstaan. Wij verzoeken u dan ook niet te wachten tot de arts weer terug is maar gewoon op het spreekuur van de waarnemer een afspraak te maken.

Indien er geen waarnemer aanwezig is voor reguliere spreekuren is de praktijk gesloten en wordt u voor spoedgevallen verwezen naar een huisartsenpraktijk in de regio. Luister tijdens onze afwezigheid naar onze telefoonband voor meer informatie,

Praktijk gesloten (ivm vakantie of nascholing)

 • di 30 juli t/m ma 19 augustus
 • ma 28 okt t/m vr 1 nov

Medewerkers

Mevr. A.A. de Vos
Huisarts

woensdag en vrijdag

Dhr. G. Elshout
Huisarts

maandag en donderdag

Mevr. E.A.E. Gommers
Huisarts

maandag en dinsdag

Irene Bezemer
Doktersassistente/ POH-S

dinsdag (POH), woensdag en donderdag (POH)

Sanne Rijkee
POH-GGZ

vrijdag

Danielle Koole
POH-S

vrijdag (oneven weken)

Cynthia van Lienden
Doktersassistente en SOH

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Sandra Wapenaar
POH-GGZ

maandag per sept 2024 (oneven weken)

Meer informatie

 • Elk half jaar proberen wij een nieuwsbrief te maken met daarin informatie over verschillende aspecten van onze praktijk en om u op de hoogte te brengen van (gezondheids)zaken die op dat moment spelen. De nieuwsbrieven vindt u in de wachtkamer of hier op de website.

  Nieuwsbrief Juli 2022

  Nieuwsbrief Oktober 2021

 • Onze huisartsenpraktijk werkt mee met wetenschappelijk onderzoek

  Onze huisartsenpraktijk stelt gegevens ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC. Voor dit onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer. Uw naam en adres blijven alleen bij uw huisarts bekend. Uw zorggegevens worden vóór gebruik in de database gepseudonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens anoniem zijn voor de onderzoeker, en dat alleen uw huisarts, als het nodig is, uw identiteit weer kan achterhalen.

  Het doel van dit onderzoek is om de zorg voor de inwoners van Nederland en in het bijzonder van de regio Rijnmond te verbeteren.

  Dit onderzoek wordt gedaan door de afdeling Medische Informatica en de afdeling
  Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. De afdeling Medische Informatica richt zich op heel Nederland en doet dit onder de noemer ‘IPCI’ (Integrated Primary Care Information), zie www.ipci.nl. De afdeling Huisartsgeneeskunde concentreert zich op de regio Rijnmond onder de noemer ‘Rijnmond Gezond’, zie www.rijnmondgezond.nl. De data die deze twee afdelingen gebruiken zijn hetzelfde, de vragen die ze ermee gaan beantwoorden kunnen wel wat verschillen.

  Vragen die beantwoord kunnen worden met deze data zijn bijvoorbeeld:
   Leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?
   Hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?
   Hebben kinderen die wonen in de meest vervuilde wijken van Rijnmond vaker lichamelijke klachten?
   Wat zijn risicofactoren voor veel voorkomende aandoeningen?

  U kunt op de beide websites meer lezen over het onderzoek binnen de twee projecten.

  Uw gegevens
  Wij mogen uiteraard niet zomaar uw gegevens delen met de onderzoekers. Deze gegevens zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
  Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn. Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt.

 • Voor betrouwbare uitleg of meer informatie over ziektebeelden en symptomen raden wij u aan te kijken op http://www.thuisarts.nl

  U vind een directe link onderaan deze pagina.

 • Indien u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de praktijk. Wij nemen uiterlijk binnen 7 dagen contact met u op ten einde een gesprek te plannen om uw klacht te bespreken en samen tot een oplossing te komen.

  Mocht u een klacht hebben over uw huisarts en bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u zich wenden tot de SKGE (https://www.skge.nl/). Hier kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden. Zij zal u wellicht een aantal aanvullende vragen stellen om vast te stellen welke hulp voor u als patiënt het beste is. Bijvoorbeeld een bezoek op het spreekuur van de arts, praktijkondersteuner of assistente, een telefonisch contact met de huisarts, een recept of een advies van de assistente. De assistente heeft, net als alle medewerkers van de praktijk, geheimhoudingsplicht en vanzelfsprekend zal zij uw privacy waarborgen.

 • Mede door de vergrijzing is de vraag naar zorg de laatste jaren toegenomen in Nederland. We verwachten dat dit de komende jaren alleen nog maar verder zal toenemen. Door de grote vraag is deze zorg echter steeds moeilijker te leveren, zeker als dat acuut (<24uur) of op korte termijn moet.

  Het is de taak en verantwoordelijkheid van de patiënt en familie om zelf thuiszorg aan te vragen. U kunt hiervoor bellen naar desbetreffende thuiszorginstanties. Ook een indicatieaanvraag voor verzorg- of verpleeghuis moet u, of uw familie, zelf doen. Bij eventuele problemen hierbij proberen we u als huisartsenpraktijk altijd wel zo veel mogelijk te helpen -en zeker als het gaat om acute zorg, echter ook wij stuiten hierin steeds vaker op dichte deuren omdat er simpelweg geen zorg of (verpleeghuis)bed beschikbaar is. Ook ziekenhuizen liggen steeds sneller vol, zeker tijdens het griepseizoen. Dit betekent dan automatisch dat de zorg op de mantelzorgers neerkomt!

  We willen u en uw familie via deze weg attenderen op de afgenomen beschikbaarheid van zorg van buitenaf en u dringend verzoeken tijdig thuiszorg in te schakelen en/of een indicatie aan te vragen. Wij adviseren u in afwachting daarop een goed vangnet van mantelzorg te regelen met familie en omstanders.

   

  Thuiszorgorganisaties Vlaardingen

  Careyn
  Website: www.careyn.nl
  Telefoonnummer: 088 – 123 99 88

  MOB Thuiszorg
  Website: www.mob.nu
  Telefoonnummer: 010 – 476 08 18

  Zonnehuisgroep thuiszorg
  Website: www.zgvlaardingen.nl
  Telefoonnummer: 010 – 474 13 11

  Argos thuiszorg
  Website: www.argoszorggroep.nl
  Telefoonnummer: 010 – 427 81 99

  Buurtzorg Vlaardingen
  Webstite: www.buurtzorgnederland.com
  Telefoonnummer: 0900 – 690 69 06

  Directzorg Vlaardingen
  Website: www.directzorg.nl/directzorg-vlaardingen
  Telefoonnummer: 088 – 347 32 90

  Aanvraag indicatie CIZ
  Website: www.ciz.nl/aanvraag-doen
  Telefoonnummer: 088 – 789 10 00

  Voor een indicatieaanvraag kunt u familie of vertegenwoordigers vragen om u te helpen bij uw aanvraag. Of neem contact op met uw gemeente. Elke gemeente is verplicht om u gratis ondersteuning te bieden. Dit valt onder de ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’. (RIVM)