Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt u uw herhaalrecept digitaal doorgeven middels onderstaande knop.

Herhaalrecept aanvragen

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

 • Uw gegevens
  We gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Alles wat u invult blijft vertrouwelijk.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Gezien de grote toestroom van nieuwe patiënten hebben we een wachtlijst in moeten stellen voor nieuwe patiënten, dit om de toestroom de komende maanden goed te kunnen verwerken.

Via de onderstaande link kunt een inschrijfformulier voor de wachtlijst downloaden. U kunt de ingevulde lijst vervolgens per post of e-mail verzenden danwel afgeven op de praktijk.

Download

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Welkom bij Huisartsenpraktijk De Wit

Wij zijn gevestigd in Medisch Centrum Hoog Lede aan de Churchillsingel 464 in Vlaardingen.

GRIEPVACCINATIE

DOOR EEN FOUT BIJ HET POSTBEZORGINGSBEDRIJF SANDD IS ER DE MOGELIJKHEID DAT U DE UITNODIGINGSBRIEVEN VOOR DE GRIEPVACCINATIE NIET OF TE LAAT HEEFT ONTVANGEN.

Vanaf maandag 17 december bent u welkom op de praktijk tussen 12.30u  en 13.30u om de griepvaccinatie te krijgen, u hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

OOK IN 2019 GEEN CONTRACT MET ZORGVERZEKERAAR DSW

Ook in 2019 sluit deze praktijk géén contract af met zorgverzekeraar DSW. Met alle andere zorgverzekeraars wordt wel weer een contact afgesloten. Reden is dat DSW naar onze mening teveel invloed wil uitoefenen in de spreekkamer, terwijl wij vinden dat u en wij gezamenlijk bepalen welke zorg goed voor u is. Bovendien vergoedt DSW als enige verzekeraar een aantal behandelingen onder de kostprijs. De afgelopen jaren heeft uw huisarts geld bijgelegd om deze behandelingen toch te kunnen blijven uitvoeren. Dit beleid stopt echter per 1 januari a.s.

Voor een aantal behandelingen zal door DSW-verzekerden dan een bijbetaling moeten worden gedaan. Mocht dit voor u een onoverkomelijk probleem zijn dan kunt u voor de behandeling van het probleem naar de polikliniek van het ziekenhuis verwezen worden.

Bent u bij een andere maatschappij dan bij DSW verzekerd of stapt u over naar een andere verzekeraar dan DSW dan verandert er voor u vanaf 1 januari a.s. niets.

In de tabel hieronder vindt u de verschillende tarieven op een rijtje.

Verrichting

Tarief DSW

Tarief overige verzekeraars

Bijbetaling

Chirurgie (C)

40,51

90,08

49,57

Oogboring (O)

25,58

57,57

31,99

Therapeutische injectie (T)

24,34

30,42

€ 6,08

Spiraal/Implanon (I)

38,38

63,53

25,15

Doppleronderzoek (D)

25,02

29,83

4,81

Longfunctieonderzoek (L)

37,52

47,42

9,90

Geheugentest (MMSE) (G)

31,24

32,51

1,27

MRSA-screening (M)

18,74

19,39

0,65

Nieuwbouw Medisch Centrum Hoog Lede is gestart!!!

In juni 2018 is de bouw van Medisch Centrum Hoog Lede, na jarenlange voorbereidingen, gestart. Als de bouw verloopt zoals gepland zal Huisartspraktijk de Wit in april 2019 verhuizen naar deze fraaie nieuwe plek samen met tal van andere zorgverleners.

 

Openingstijden

Handig om te weten

Diabetes mellitus en COPD

Alle patiënten met diabetes melllitus zullen, door de daartoe opgeleide assistentes, elke drie maanden gecontroleerd worden om zo de kans op complicaties vanuit hun ziekte zoveel mogelijk te beperken.
Voor patiënten met COPD geldt eveneens dat we hen om die reden regelmatig willen controleren. De mate van COPD bepaalt de controlefrequentie.

Behoort u tot één van genoemde groepen en zijn de controles nog niet gestart, neemt u dan contact met ons op.

Preventieve screening 60-plussers

Bent u 60 jaar of ouder, dan adviseren wij jaarlijks (bijvoorbeeld in de maand dat u jarig bent) een klein nuchter bloedonderzoek en bloeddrukcontrole te laten doen om aanvankelijk ‘onzichtbare’ aandoeningen als suikerziekte, hoge bloeddruk en/of een te hoog cholesterol op te sporen. U voorkomt daarmee wellicht leed in de toekomst.

Neemt u van tevoren wel contact met ons op om een en ander af te spreken.

Sluiting door vakanties, nascholingen en dienstcompensatie

Vakanties

WAARNEMING WINTERPERIODE

Op 27 december, 28 december en 31 december is de praktijk gesloten.

Voor spoedgevallen kunt u de volgende waarnemende huisartsen bellen:

Indien uw achternaam begint met de letters A t/m L belt u Huisartsenpraktijk Elshout en De Vos op 010-4342150

Indien uw achternaam begint met de letters M t/m Z belt u Huisartspraktijk Verzijl op 010-4342081

ER IS GEDURENDE DEZE DAGEN GEEN INLOOPSPREEKUUR

Nascholingen

Vrijdag 30 november 2018

Dienstcompensatie

Op geregelde basis dient dokter De Wit, zoals elke huisarts in deze regio, spoeddienst te doen op de Centrale Huisartsenpost. Om die reden wordt de praktijk, wanneer dokter De Wit in de nacht heeft gewerkt, de volgende werkdag waargenomen door de overige collega’s van Medisch Centrum Hoog Lede.

 

OOK IN 2019 GEEN CONTRACT MET DSW

Ook in 2019 sluit deze praktijk géén contract af met zorgverzekeraar DSW. Met alle andere zorgverzekeraars wordt wel weer een contact afgesloten. Reden is dat DSW naar onze mening teveel invloed wil uitoefenen in de spreekkamer, terwijl wij vinden dat u en wij gezamenlijk bepalen welke zorg goed voor u is. Bovendien vergoedt DSW als enige verzekeraar een aantal behandelingen onder de kostprijs. De afgelopen jaren heeft uw huisarts geld bijgelegd om deze behandelingen toch te kunnen blijven uitvoeren. Dit beleid stopt echter per 1 januari a.s.

Voor een aantal behandelingen zal door DSW-verzekerden dan een bijbetaling moeten worden gedaan. Mocht dit voor u een onoverkomelijk probleem zijn dan kunt u voor de behandeling van het probleem naar de polikliniek van het ziekenhuis verwezen worden.

Bent u bij een andere maatschappij dan bij DSW verzekerd of stapt u over naar een andere verzekeraar dan DSW dan verandert er voor u vanaf 1 januari a.s. niets.

 

Medewerkers

Drs. Jasper de Wit BSc.
Huisarts

Lees meer

 

Drs. Manon Kalle
Huisarts
Drs. Marieke van der Geer-Kruijswijk Jansen
Militair huisarts
Avaline Borsboom
Assistente

Lees meer

 

Anneke Kramer-Snoek
Assistente

Lees meer

 

Ellen van Etten
Praktijkverpleegkundige Somatiek

Lees meer

 

Judith van Albada
Praktijkondersteuner GGZ

Lees meer

 

Sanne Rijkee
Praktijkondersteuner GGZ

Lees meer

 

Stephanie de Liefde-Oudenbroek
Huid en Oedeemtherapeut

Lees meer

 

Marjolein Treur
Diëtiste

Lees meer

 

Meer informatie

 • Dagelijks is er een ochtend- en middagspreekuur. Om aan de administratieve verplichtingen te kunnen voldoen doet dokter de Wit op de woensdagen geen spreekuur. Dokter Manon Kalle vervangt hem die dag. Het kan dus zijn dat u een afspraak krijgt bij dokter Kalle. Bovendien is er op de dinsdagen een tweede arts. Marieke van der Geer-Kruijswijk Jansen, militair huisarts, is door het Ministerie van Defensie gedetacheerd naar onze praktijk en helpt ons bij de toenemende drukte in de praktijk. Wanneer u bij één van deze huisartsen een afspraak heeft wordt vermeld bij het maken van een afspraak op het huisartsenspreekuur.

  Het kan zijn dat u een probleem heeft wat u liever met dokter de Wit bespreekt; dat kan en mag natuurlijk altijd, maar dan kan het zijn dat u in incidentele gevallen wat langer zult moeten wachten.

  Drie keer per jaar is er gedurende vijf weken ook een co-assistent in de praktijk werkzaam. Dit is een student geneeskunde die zich in het 6e jaar (laatste jaar) van de opleiding bevindt. Co-assistenten werken onder verantwoordelijkheid van dokter de Wit. Hij controleert altijd de werkzaamheden van de co-assistent.

  Wilt u één van de artsen bezoeken dan is het de bedoeling dat u daar een afspraak voor maakt. Als u een afspraak maakt dan is het handig om aan te geven of het om één of om meerdere klachten gaat. Dit in verband met het inplannen van de tijd die aan een patiënt besteed dient te worden. Voor sommige klachten is immers meer tijd nodig dan vooraf in te schatten is. Het is erg fijn als de dokter voldoende tijd aan u kan besteden en het is vervelend als u lang moeten wachten omdat het spreekuur uitloopt.

  Telefonisch Spreekuur

  Voor korte vragen en uitslagen kunt u een afspraak maken voor een telefonisch consult. U kunt die afspraak maken tussen 8.00 uur en 12.00 uur. De assistente zal u vragen op welk telefoonnummer u die dag bereikbaar bent.

  Inloopspreekuur

  Elke dag van 12.30 uur tot 13.30 uur is er inloopspreekuur bij de doktersassistentes. U kunt hier zonder afspraak terecht, maar indien u dit wenst kunt u hier uiteraard ook een afspraak voor maken. Het betreft hier korte handelingen zoals:

  • bloeddrukcontroles
  • aanstippen van wratten (elke 1e dinsdag van de maand)
  • verwijderen van hechtingen
  • injecties
  • wondverzorging
  • oren uitspuiten (gelieve vooraf een aantal dagen de oren te druppelen)
  • urine-onderzoek: graag de 1e ochtendurine (midstream) zo spoedig mogelijk bij de assistente aan de balie afgeven. Lukt dit niet, dan de urine bewaren in de koelkast. U kunt de urine tussen 08.30 uur en 09.30 uur afgeven aan de balie. U wordt dan later op de dag teruggebeld voor de uitslag (u dient dan het telefoonnummer achter te laten waarop u bereikbaar bent).

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent