Start dropdown content

Inschrijven wachtlijst

Gezien de grote toestroom van nieuwe patiënten hebben we een wachtlijst in moeten stellen voor nieuwe patiënten. De wachtlijst is op dit moment gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Inschrijving voor Apotheek Hoog Lede in ons medisch centrum is wel per direct mogelijk. Inschrijven kan hier.

Via de onderstaande link kunt een inschrijfformulier voor de wachtlijst downloaden. U kunt de ingevulde lijst vervolgens per post of e-mail verzenden danwel afgeven op de praktijk.

Download

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven Apotheek Hoog Lede

Vanaf nu kunt u ook uw (herhaal)medicatie bij Apotheek Hoog Lede in ons medisch centrum laten afleveren of thuis laten bezorgen. Dit zorgt voor optimale veiligheid, snelheid en gemak. U kunt dit direct aangeven bij het inspreken van de medicatie of bij het invullen van het herhaalformulier via deze website. Inschrijven kan hier.

Vaccinatiebewijs corona

 • Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.
  Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

  Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden dan kunnen wij u mogelijk helpen. U moet hiervoor aan de volgende punten voldoen:

  • U bent volledig gevaccineerd door de huisarts en u heeft >2 weken geleden via ons uw laatste vaccinatie gehad
  • U heeft aangegeven dat u uw gegevens niet wilt delen met het RIVM

  Stuur dan een e-mail naar onze praktijk, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens. Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe. Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen!

Welkom bij Huisartspraktijk De Wit

AFWEZIGHEID HUISARTS

In verband met ziekte is Dr. de Wit beperkt aanwezig. Ter overbrugging zullen de spreekuren zoveel als mogelijk worden vervuld door waarnemende collega's. Wij doen ons uiterste best deze periode voor iedereen toch zo soepel en geruisloos mogelijk te laten verlopen. We hopen op uw begrip. 

ZORGPREMIE EN PREMIESTIJGING GROOTSTE VERZEKERAARS

VERZEKERAAR

MAANDPREMIE 2023

STIJGING PREMIE

CZ

128,30

3,75

DSW

137,50

9,75

VGZ

132,95

6,80

ZILVEREN KRUIS

131,95

8,00

ROOD IS DE DUURSTE BASISVERZEKERING EN DE STERKSTE PREMIESTIJGING. GROEN IS DE GOEDKOOPSTE BASISVERZEKERING EN DE KLEINSTE PREMIESTIJGING

BERICHTGEVING DSW /STAD HOLLAND

Onze patiënten die bij DSW/Stad Holland verzekerd zijn hebben in 2022, zonder dat DSW ons daarvan op de hoogte heeft gesteld, een brief van DSW/Stad Holland ontvangen waarin deze verzekeraar aangeeft vanaf 2023 maximaal het ongecontracteerde tarief te vergoeden. Helaas verzuimt DSW/Stad Holland haar verzekerden in deze brief duidelijk te maken wat dit besluit in de praktijk precies inhoudt voor u als DSW/Stad Holland-verzekerde. We hebben inmiddels van een aantal patiënten gehoord dat zij hebben begrepen dat alle door ons aan u verleende zorg niet meer (helemaal) betaald wordt. Dit is absoluut onjuist. Gelukkig zijn de gevolgen van het DSW/Stad Holland-beleid veel beperkter dan velen van u menen op te maken uit de brief die directeur Aad de Groot u schreef. Omdat DSW/Stad Holland achterwege laat u duidelijk te informeren wat dit besluit voor u(w portemonnee) betekent informeren wij u graag en hopen daarmee vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen.

Waarom geen contract?

Voordat we het effect van het DSW/Stad Holland-besluit en de mogelijke oplossingen aan u uitleggen is het wellicht goed om te begrijpen waarom Huisartspraktijk de Wit geen contract met DSW/Stad Holland afsluit. In 2015 voerde DSW/Stad Holland als (nog altijd enige) verzekeraar in Nederland een experiment in voor wat betreft de vergoeding van huisartsenzorg. In plaats van een bedrag per consult, visite of telefonisch consult (zoals elke andere verzekeraar dat vergoedt) wordt er sinds dat jaar per patiënt een kleine opslag betaald op het inschrijftarief. De bijzondere verrichtingen (bv. kleine chirurgie, plaatsen van een spiraaltje, gewrichtsinjecties, chronische zorg m.b.t. diabetes, COPD en zorg m.b.t. hart-/vaatrisico's) worden sindsdien bovendien veel lager gehonoreerd.

De belofte, voorafgaand aan de ingang van het experiment, was dat de nieuwe regeling niet zou leiden tot een verschraling van de zorg. In de praktijk bleek er van deze belofte van DSW/Stad Holland weinig te kloppen. Een goede reden om vanaf 2016 dit contract niet meer te sluiten.

Overigens heeft DSW/Stad Holland nooit een evaluatie van dit experiment overlegd aan de huisartsen en is deze financieringsmethode nog altijd aan de orde. Onderhandeling door een individuele huisarts met DSW/Stad Holland over de inhoud van het contract is helaas niet mogelijk: óf de huisarts aanvaardt alles wat DSW/Stad Holland stelt in het contract, óf de huisarts tekent het contract niet. Een middenweg is blijkbaar helaas niet mogelijk. In groepsverband onderhandelen met een zorgverzekeraar mag óók niet omdat de Nederlandse Mededingingsautoriteit dit als kartelvorming ziet. In algemene zin staan huisartsen in de onderhandelingen over dergelijke contracten dus met hun rug tegen de muur.

De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt de prijzen, niet de huisarts

Doordat er sinds 2016 dus geen contract met DSW/Stad Holland wordt afgesloten, worden om die reden niet meer de tarieven zoals DSW/Stad Holland die bepaalt door de praktijk bij DSW in rekening gebracht maar de tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelt. De NZa stelt nl. tarieven vast voor zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg. De huisarts bepaalt dus niet haar eigen tarieven, ook niet als er geen contract met een verzekeraar gesloten is. De huisarts kan dan ook geen ''te hoge tarieven' in rekening brengen (zoals DSW/Stad Holland onterecht heeft gezegd tegen een aantal van haar verzekerden) omdat de tarieven door de NZa dus wettelijk vastgelegd zijn.

In de praktijk betekent dit dat het inschrijftarief, de consulten, visites en telefonische consulten exact hetzelfde worden betaald aan huisartsen, of ze nu wel of geen contract hebben. Daarin verandert in 2023 niets. DSW/Stad Holland mag dus alleen een lagere vergoeding geven voor de bijzondere verrichtingen en de zorg voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD en hart-/vaatrisicoziekten (zie tabel hieronder).

Uitspraak Hoge Raad beschermt verzekerde

DSW/Stad Holland mag echter op grond van rechtspraak ook weer niet te weinig vergoeden; een lagere vergoeding mag geen onredelijke hinder (lees in dit geval: te hoge kosten) opleveren voor patiënten waardoor het risico ontstaat dat zij de noodzakelijke zorg gaan mijden. De Hoge Raad heeft op 9 december 2022 bepaalt dat verzekeraars niet onredelijk weinig mogen vergoeden aan hun verzekerden. Of DSW/Stad Holland tot te weinig vergoeding overgaat in 2023 is discutabel: zo betaalt DSW nog geen 53% van de door de NZa aangegeven vergoeding van bijvoorbeeld chirurgie door de huisarts: als verzekerde moet u dus de overige 47% bijleggen. Het is mogelijk dat dit besluit van DSW dus in strijd is met wet- en regelgeving. Mochten deze bijbetalingen voor u onoverkomelijk zijn dan adviseren we u om daarover met DSW in gesprek te gaan. 

Mogelijke oplossingen in 2023

Door de stellingname van DSW/Stad Holland zijn er voor komend jaar 3 te bewandelen routes, voor u als ingeschreven patiënt in onze praktijk:

 • U voldoet de bijbetaling voor de bijzondere verrichten en de chronische zorg (zie bijlage) zelf.
 • U vraagt voor die behandeling waar een bijbetaling op rust een verwijzing naar een door DSW/Stad Holland gecontracteerd(e) kliniek of ziekenhuis.
 • U stapt voor 2023 over naar een andere verzekeraar. Ook in 2023 heeft onze praktijk met alle verzekeraars behalve DSW/Stad Holland een contract waardoor geen bijbetalingen hoeven te worden gedaan.

We hopen u een duidelijk inzicht en een goede uitleg bij de brief van DSW/Stad Holland gegeven te hebben. Mocht u ondanks deze uitleg vragen hebben dan beantwoorden wij die graag!

VERRICHTINGEN 2023  BIJBETALING
MRSA-kweek  € 4,48
Diagnostiek d.m.v. echo-doppler  € 6,89
Lange (herhaalde) bloeddrukmeting € 6,96
Therapeutische injectie (Cyriax)  € 7,03
MMSE € 7,51
Spirometrie  € 10,95
IUD/Implanon   € 26,25
Oogboring  € 35,07
Chirurgie  € 49,05

BELANGRIJKE MEDEDELING MET BETREKKING TOT CONTACT VIA E-MAIL

In verband met nieuwe (en in de praktijk nauwelijks uitvoerbare) privacywetgeving mag er voor het uitwisselen van gegevens tussen artsen en patienten alleen nog gebruik worden gemaakt van zgn. beveiligde e-mails (Zorgmail). 

https://zorgmail.nl/zorgmail-algemeen/secure-e-mail/

In de praktijk komt dit erop neer dat wij u nog wel beveiligd kunnen e-mailen maar dat u, als patient, niet de beschikking heeft over een voldoende beveiligd e-mailsysteem.

Om deze reden kunnen en mogen wij helaas geen e-mails meer beantwoorden die niet via Zorgmail bij ons binnenkomen. 

Ons verzoek is dan ook om ons te bellen en te vragen of wij u een e-mail kunnen sturen. Een e-mail die via Zorgmail bij u binnenkomt kunt u wel volgens de huidige wet- en regelgeving voldoende veilig beantwoorden. 

Het spijt ons dat we onze service op dit punt moeten beperken en realiseren ons dat dit voor u een extra belasting is (net als voor ons team van doktersassistentes) maar we vragen u om begrip voor dit "Haagse Effect''.

Tenslotte adviseren wij u - daar waar uw vraag een herhaalrecept betreft - in het keuzemenu de mogelijkheid te gebruiken het bandje in te spreken.

APOTHEEK HOOG LEDE GEOPEND

U kunt voor al uw medicatie(vragen) terecht bij apotheek Hoog Lede in Medisch Centrum Hoog Lede. Optimale samenwerking tussen huisarts en apotheek in een pand zorgen voor veilige en snelle afgifte van uw medicijnen. Inschrijven kan hier.

OOK IN 2023 GEEN CONTRACT MET ZORGVERZEKERAAR DSW

Wilt u weten wat dat voor uw situatie betekent, klik dan op de link hieronder.

Lees meer

 

 

Lees Meer

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, plotseling verlies van smaak en reuk, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202 of maak online een afspraak (met uw DigiD)

Bel de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze symptomen voor u van toepassing zijn:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts (38 graden of hoger)

Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Ga niet naar drukke plekken.

Kijk voor de actuele adviezen en regelgeving voor kinderen op de website van het RIVM of neem contact op met de GGD.

Bewijs van vaccinatie

Voor een bewijs van vaccinatie voor reizen kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck. Meer informatie over het Coronabewijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bij algemene vragen over COVID-19 bel 0800-1351 (vanuit het buitenland: +312 0205 1351) of kijk op de website van de rijksoverheid.

Openingstijden

Medewerkers

Drs. Jasper de Wit BSc.
Huisarts & Praktijkhouder

Lees meer

 

Drs. Milan van Dijk
Huisarts

Lees meer

Cher Steutel
Doktersassistente

Lees meer

Thouraya El Hachioui
Doktersassistente

Lees meer

Monique Don
Doktersassistente

Lees meer

Ellen van Etten
Praktijkverpleegkundige Somatiek

Lees meer

 

Sanne Rijkee
Praktijkondersteuner GGZ

Lees meer

 

Katja Szponar
Praktijkondersteuner GGZ

Lees meer

Handig om te weten

Diabetes mellitus, COPD en Cardiovasculair Risicomanagement

In onze praktijk is er een gestructureerde wijze waarop wordt omgegaan met diabetes mellitus, COPD en (perifeer) vaatlijden. Om te zien wat deze zorg inhoudt, klik hieronder.

Lees meer

Bent u 60 jaar of ouder en wilt u uw risicofactoren in kaart hebben, klik dan hier.

Lees meer

Voor een overzicht van sluiting van de praktijk, klik onderstaande link.

Lees meer

 

Lees meer

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Klachten

Moet ik naar de dokter

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

Wij geven u direct advies.