Start dropdown content

Herhaal medicatie

U kunt u uw herhaalrecept digitaal doorgeven middels onderstaande knop.

Herhaalrecept aanvragen

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Stel een vraag

 • Uw gegevens
  We gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Alles wat u invult blijft vertrouwelijk.
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Inschrijven

Gezien de grote toestroom van nieuwe patiënten hebben we een wachtlijst in moeten stellen voor nieuwe patiënten, dit om de toestroom de komende maanden goed te kunnen verwerken.

Via de onderstaande link kunt een inschrijfformulier voor de wachtlijst downloaden. U kunt de ingevulde lijst vervolgens per post of e-mail verzenden danwel afgeven op de praktijk.

Download

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Welkom bij Huisartsenpraktijk De Wit

Wij zijn gevestigd in Medisch Centrum Hoog Lede aan de Francijntje de Kadtlaan 44-B in Vlaardingen.

OOK IN 2019 GEEN CONTRACT MET ZORGVERZEKERAAR DSW

Ook in 2019 sluit deze praktijk géén contract af met zorgverzekeraar DSW. Met alle andere zorgverzekeraars wordt wel weer een contact afgesloten. Reden is dat DSW naar onze mening teveel invloed wil uitoefenen in de spreekkamer, terwijl wij vinden dat u en wij gezamenlijk bepalen welke zorg goed voor u is. Bovendien vergoedt DSW als enige verzekeraar een aantal behandelingen onder de kostprijs. De afgelopen jaren heeft uw huisarts geld bijgelegd om deze behandelingen toch te kunnen blijven uitvoeren. Dit beleid stopt echter per 1 januari a.s.

Voor een aantal behandelingen zal door DSW-verzekerden dan een bijbetaling moeten worden gedaan. Mocht dit voor u een onoverkomelijk probleem zijn dan kunt u voor de behandeling van het probleem naar de polikliniek van het ziekenhuis verwezen worden.

Bent u bij een andere maatschappij dan bij DSW verzekerd of stapt u over naar een andere verzekeraar dan DSW dan verandert er voor u vanaf 1 januari a.s. niets.

In de tabel hieronder vindt u de verschillende tarieven op een rijtje.

Verrichting Tarief DSW Tarief overige verzekeraars Bijbetaling
Chirurgie (C) 40,51 90,08 49,57
Oogboring (O) 25,58 57,57 31,99
Therapeutische injectie (T) 24,34 30,42 € 6,08
Spiraal/Implanon (I) 38,38 63,53 25,15
Doppleronderzoek (D) 25,02 29,83 4,81
Longfunctieonderzoek (L) 37,52 47,42 9,90
Geheugentest (MMSE) (G) 31,24 32,51 1,27
MRSA-screening (M) 18,74 19,39 0,65

Nieuwbouw Medisch Centrum Hoog Lede is geopend!!!

Medisch Centrum Hoog Lede is geopend! Vanaf 20 mei 2019 heeft de praktijk haar deuren aan de Francijntje de Kadtlaan 44-B geopend om u weer van dienst te zien op deze prachtige locatie!

Openingstijden

Handig om te weten

Diabetes mellitus en COPD

Alle patiënten met diabetes melllitus zullen, door de daartoe opgeleide assistentes, elke drie maanden gecontroleerd worden om zo de kans op complicaties vanuit hun ziekte zoveel mogelijk te beperken.
Voor patiënten met COPD geldt eveneens dat we hen om die reden regelmatig willen controleren. De mate van COPD bepaalt de controlefrequentie.

Behoort u tot één van genoemde groepen en zijn de controles nog niet gestart, neemt u dan contact met ons op.

Preventieve screening 60-plussers

Bent u 60 jaar of ouder, dan adviseren wij jaarlijks (bijvoorbeeld in de maand dat u jarig bent) een klein nuchter bloedonderzoek en bloeddrukcontrole te laten doen om aanvankelijk ‘onzichtbare’ aandoeningen als suikerziekte, hoge bloeddruk en/of een te hoog cholesterol op te sporen. U voorkomt daarmee wellicht leed in de toekomst.

Neemt u van tevoren wel contact met ons op om een en ander af te spreken.

Sluiting door vakanties, nascholingen en dienstcompensatie

Vakanties

De praktijk is i.v.m. de zomervakantie gesloten van 17 juli t/m 9 augustus.

Nascholingen

Er zijn momenteel geen geplande nascholingen aan de orde.

Dienstcompensatie

Op geregelde basis dient dokter De Wit, zoals elke huisarts in deze regio, spoeddienst te doen op de Centrale Huisartsenpost. Om die reden wordt de praktijk, wanneer dokter De Wit in de nacht heeft gewerkt, de volgende werkdag waargenomen door de overige collega’s van Medisch Centrum Hoog Lede.

Indien de praktijk gesloten is i.v.m. één van bovenstaande situaties:

Voor spoedgevallen kunt u de volgende waarnemende huisarts bellen:

Huisartspraktijk Verzijl op 010-4342081

ER IS GEDURENDE DE SCHOOLVAKANTIE GEEN INLOOPSPREEKUUR

 

OOK IN 2019 GEEN CONTRACT MET DSW

Ook in 2019 sluit deze praktijk géén contract af met zorgverzekeraar DSW. Met alle andere zorgverzekeraars wordt wel weer een contact afgesloten. Reden is dat DSW naar onze mening teveel invloed wil uitoefenen in de spreekkamer, terwijl wij vinden dat u en wij gezamenlijk bepalen welke zorg goed voor u is. Bovendien vergoedt DSW als enige verzekeraar een aantal behandelingen onder de kostprijs. De afgelopen jaren heeft uw huisarts geld bijgelegd om deze behandelingen toch te kunnen blijven uitvoeren. Dit beleid stopt echter per 1 januari a.s.

Voor een aantal behandelingen zal door DSW-verzekerden dan een bijbetaling moeten worden gedaan. Mocht dit voor u een onoverkomelijk probleem zijn dan kunt u voor de behandeling van het probleem naar de polikliniek van het ziekenhuis verwezen worden.

Bent u bij een andere maatschappij dan bij DSW verzekerd of stapt u over naar een andere verzekeraar dan DSW dan verandert er voor u vanaf 1 januari a.s. niets.

 

Medewerkers

Drs. Jasper de Wit BSc.
Huisarts

Lees meer

 

Avaline Borsboom
Assistente

Lees meer

 

Ellen van Etten
Praktijkverpleegkundige Somatiek

Lees meer

 

Sanne Rijkee
Praktijkondersteuner GGZ

Lees meer

 

Marieke de Ruijter
Praktijkverpleegkundige Somatiek
Muradiye Kaplan
Doktersassistente en Spreekuurondersteuner

Meer informatie

 • Dagelijks is er een ochtend- en middagspreekuur.

  Op de maandagmiddag is dokter Marjolein Leeman werkzaam in de praktijk om de ergste drukte wat te laten afnemen.

  Vijf keer per jaar is er gedurende vijf weken ook een co-assistent in de praktijk werkzaam. Dit is een student geneeskunde die zich in het 6e jaar (laatste jaar) van de opleiding bevindt. Co-assistenten werken onder verantwoordelijkheid van dokter de Wit. Hij controleert altijd de werkzaamheden van de co-assistent.

  Wilt u één van de artsen bezoeken dan is het de bedoeling dat u daar een afspraak voor maakt. Als u een afspraak maakt dan is het handig om aan te geven of het om één of om meerdere klachten gaat. Dit in verband met het inplannen van de tijd die aan een patiënt besteed dient te worden. Voor sommige klachten is immers meer tijd nodig dan vooraf in te schatten is. Het is erg fijn als de dokter voldoende tijd aan u kan besteden en het is vervelend als u lang moeten wachten omdat het spreekuur uitloopt.

  Telefonisch Spreekuur

  Voor korte vragen en uitslagen kunt u een afspraak maken voor een telefonisch consult. U kunt die afspraak maken tussen 8.00 uur en 12.00 uur. De assistente zal u vragen op welk telefoonnummer u die dag bereikbaar bent.

  Inloopspreekuur

  Elke dag van 12.30 uur tot 13.30 uur is er inloopspreekuur bij de doktersassistentes. U kunt hier zonder afspraak terecht, maar indien u dit wenst kunt u hier uiteraard ook een afspraak voor maken. Het betreft hier korte handelingen zoals:

  • bloeddrukcontroles
  • aanstippen van wratten (elke 1e dinsdag van de maand)
  • verwijderen van hechtingen
  • injecties
  • wondverzorging
  • oren uitspuiten (gelieve vooraf een aantal dagen de oren te druppelen)
  • urine-onderzoek: graag de 1e ochtendurine (midstream) zo spoedig mogelijk bij de assistente aan de balie afgeven. Lukt dit niet, dan de urine bewaren in de koelkast. U kunt de urine tussen 08.30 uur en 09.30 uur afgeven aan de balie. U wordt dan later op de dag teruggebeld voor de uitslag (u dient dan het telefoonnummer achter te laten waarop u bereikbaar bent).

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent