« terug naar vorige pagina

Ketenzorg

Alle patiënten met diabetes mellitus zullen, door de daartoe opgeleide assistentes, periodiek gecontroleerd worden om zo de kans op complicaties vanuit hun ziekte zoveel mogelijk te beperken.

Voor patiënten met COPD geldt eveneens dat we hen om die reden regelmatig willen controleren. De mate van COPD bepaalt de controlefrequentie.

Dit geldt tevens voor de groep patiënten die in het verleden een vasculair incident doormaakten (hartinfarct, herseninfarct, TIA of vaatlijden elders in het lichaam) en niet meer onder actieve controle van de medisch specialist zijn. 

Behoort u tot één van genoemde groepen en zijn de controles nog niet gestart, neemt u dan contact met ons op.