« terug naar vorige pagina

Sanne Rijkee, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Sanne Rijkee is op de woensdagochtenden en de vrijdagochtenden werkzaam in de praktijk als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ). De POH GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. De werkzaamheden zijn gericht op het helder krijgen van psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding, psycho-educatie, continuïteit van zorg/ casemanagement en preventie.