« terug naar vorige pagina

DSW

Ook voor 2020 heeft deze praktijk géén contract afgesloten met zorgverzekeraar DSW. Met alle andere zorgverzekeraars wordt wel weer een contract afgesloten. Reden is dat DSW naar onze mening teveel invloed wil uitoefenen in de spreekkamer, terwijl wij vinden dat u en wij gezamenlijk bepalen welke zorg goed voor u is. Bovendien vergoedt DSW als enige verzekeraar een aantal behandelingen onder de kostprijs. De afgelopen jaren heeft uw huisarts geld bijgelegd om deze behandelingen toch te kunnen blijven uitvoeren. Dit beleid is echter vanaf 1 januari 2019 gestopt.

Voor een aantal behandelingen zal door DSW-verzekerden dan een bijbetaling moeten worden gedaan. Tot op heden is Huisartspraktijk de Wit overigens gebleken dat DSW dit bedrag volledig aan haar verzekerden terugbetaalde wanneer de nota naar DSW werd opgestuurd. 

Mocht dit voor u desondanks een onoverkomelijk probleem zijn dan kunt u voor de behandeling van het probleem naar de polikliniek van het ziekenhuis verwezen worden.

Bent u bij een andere maatschappij dan bij DSW verzekerd of stapt u over naar een andere verzekeraar dan DSW dan geldt het bovenstaande uiteraard niet voor u.