« terug naar vorige pagina

Muradiye Cekic, doktersassistente en spreekuurondersteuner

 

Muradiye, dia al jaren ervaring heeft in de huisartsenzorg, werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag als doktersassistente en SOH (Spreekuurondersteuner Huisarts). Als doktersassistente zult u haar regelmatig aan de telefoon hebben of bij de balie tegenkomen. Als SOH vervult zij een andere rol: de SOH handelt zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten af. Dat schept rust in het dagelijkse spreekuur van de huisarts, waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek.